Léčivé byliny - FYTONAP

Firma Fytonap zajišťuje velkoobchodní prodej širokého sortimentu zahrnující rostlinné suroviny, byliny z tuzemska i dovozu.

  • Léčivé rostliny pro potravinářství
  • Léčivé rostliny pro farmacii
  • Byliny pro likérnictví
  • Rostliny pro dekorativní účely


Zajišťujeme distribuci výrobků tuzemských výrobců z oblasti byliny, koření a osivo.

Prodáváme vysokce kvalitní léčivé byliny a rostlinné suroviny

Našimi dodavateli jsou pěstitelé, kteří zajišťují produkci téměř všech běžně pěstovaných bylin. Při pěstování nejsou v žádném případě používána chemická hnojiva.Sklizeň bylin probíhá v čase nejvyššího obsahu účinných látek v bylině.

Sušení léčivých rostlin

Sušení bylin je zajišťováno v sušárnách s umělým teplem za optimálního tepelného režimu, upraveného pro každý jednotlivý druh rostliny. Díky dlouhodobým zkušenostem těchto pěstitelů je vždy dosažena požadovaná kvalita výsledného rostlinného materiálu. Mezi naše dodavatele patří celá řada velkých tuzemských producentů, zpracovatelů a obchodních firem včetně zahraničních.

Výkup léčivých bylinek

Spolupracujeme též s řadou profesionálních sběračů léčivých bylinek, kteří mohou zajistit i méně běžně užívané byliny. Sběr bylin je prováděn v ekologicky čistém prostředí a s citem pro zachování dostatečného množství matečních rostlin, aby nebyl narušen přirozený výskyt v přírodě.

Kvalita léčivých rostlin

Kvalita dodávaných bylin je po dohodě posuzována nezávislými akreditovanými laboratořemi dle vyhlášek 294/97 Sb 298/97 Sb 220/98 Sb t.j.

  • chemické vyšetření Pb, Cd, Hg
  • aflatoxiny Afla - B -1, B-2, G1, G2
  • mikrobiologické vyšetření

Výkup bylin - ceník

V sekci aktuality je uveden výkupní ceník bylin