Výkup

Léčivé rostliny, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, lze vykoupit pouze po dohodě.

Výkup bylin nad Kč 5000 je třeba domluvit telefonicky.

Uvedené nákupní ceny jsou orientační a mohou se v průběhu roku změnit.

Cena za II. jakost je o 20 % až o 40 % nižší než cena za I. jakost.

Léčivé rostliny se snažte dodávat průběžně, v případě potřeby mohou být zapůjčeny obaly.

Pelyněk pravý nať


syn.: peluňka, palina, šedivek

Pivoňka červená květ


syn.: pivoňková růže, kohoutí hnízdo

Podběl lékařský květ


syn.: koňské kopyto, podbělice, májí

Podběl lékařský list


syn.: koňské kopyto, podbělice, májí

Popenec břečťanolistý nať


syn.: zádušník, koudelnik, kadeřník

Přeslička rolní nať


syn.: stolička, bezlist, chvost, přeska

Prvosenka jarní květ


syn.: petrklíč, primulka, fajfky, klepáč

Rdesno blešník nať


syn.: blechavec, vrbice, lepkavé rdesno

Rdesno ptačí - truskavec nať


syn.: štukanec, praskvec, trutovník

Řebříček obecný květ


syn.: tisíclistník, zaječí chléb, persán

Řebříček obecný nať s květem


syn.: tisíclistník, zaječí chléb, persán